{{words[lang]['questionnaire']}} {{words[lang]['settings']}} {{words[lang]['about']}} {{words[lang]['search']}} {{words[lang]['reset_questionnaire']}} {{add_plansor_title()}}
{{format_page(pages[app.currentPage].content)}}


{{link.title}}
{{words[lang][button.name]}} {{words[lang]['print']}}

{{format_question(my_choices)}}

{{add_plansor_title()}}

{{format_page(pages[app.currentPage].content)}}

{{words[lang]['search']}} {{words[lang]['search_id']}} {{words[lang]['print']}}

{{add_plansor_title()}}
{{words[lang]['language']}}
{{add_plansor_title()}}

Demo tool

Sovelluksella Käyttäjä voi selvittää kaksikäyttötuotteita koskevia valvontavaatimuksia.

Vastuuvapauslauseke
Vientivalvontatyökalun sisältämä aineisto luovutetaan käytettäväksi sellaisena kuin se on, eikä Plansor vastaa sen virheettömyydestä, täydellisyydestä tai luotettavuudesta. Käyttäjän tulee varmistaa lopullinen kanta luvanvaraisuuteen asianomaiselta lupaviranomaiselta.

{{add_plansor_title()}}
{{words[lang]['back']}}